Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία

Ανακοινώσεις - Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Το ΠΜΣ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Σύντομη Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία» έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση πληροφοριών στον ενιαίο ιστό των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων του ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι οργανισμοί αυτοί εντοπίζουν, οργανώνουν, διαθέτουν και αξιοποιούν το πληροφοριακό απόθεμα και αναπτύσσουν ανάλογες υπηρεσίες για το κοινό τους. Σκοπός του Π.Μ.Σ. αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης για τον εντοπισμό, την οργάνωση, την παροχή και διαχείριση πληροφοριών με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον. Το Π.Μ.Σ. ενισχύει την κριτική αντιμετώπιση της πληροφορίας, την ανάπτυξη ερευνητικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων στο πληροφοριακό γίγνεσθαι και την αξιοποίηση καλών πρακτικών στον ψηφιακό χώρο των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων.

ΠΜΣ Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες Αρχεία Μουσεία στο ΠΑΔΑ

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το γνωστικό πεδίο του ΠΜΣ, το οποίο υλοποιείται μέσα από τα μαθήματα που προσφέρει, είναι η διαχείριση των πληροφοριών στο ψηφιακό περιβάλλον των βιβλιοθηκών, των αρχείων και των μουσείων που αποτελούν φορείς μνήμης, πολιτιστικού και γνωσιακού αποθέματος ενώ παράλληλα συνιστούν αναπτυξιακούς μηχανισμούς και υποδομές εκπαίδευσης, γνώσης και πληροφόρησης. Το ΠΜΣ εστιάζει επίσης στη δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου που θα οδηγεί στη γνώση και κατανόηση των βασικών αρχών διαχείρισης των πληροφοριών, την ανάλυση των παραγόντων που τις επηρεάζουν και τέλος στη σύνθεση του ψηφιακού περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργούν.  Το πρόγραμμα των μαθημάτων του ΠΜΣ έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στον απόφοιτο, παράλληλα με το θεωρητικό πλαίσιο, να αποκτήσει πλήρη γνώση των κύριων εργαλείων πληροφορικής και των ψηφιακών συστημάτων που αξιοποιούνται από τους οργανισμούς (Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία).

Βρείτε περισσότερα για τη φιλοσοφία του ΠΜΣ, τις ειδικεύσεις που μπορείτε να ακολουθήσετε, καθώς και πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων.

Εργαλεία και Έντυπα

Εργαλεία Εκπαίδευσης και Έρευνας

Μάθετε για τις υποδομές του ΠΜΣ και βρείτε όλα τα επιστημονικά και εκπαιδευτικά εργαλεία που θα χρειαστείτε κατά την διάρκεια των σπουδών σας.

Χρήσιμα Έντυπα & Αιτήσεις

Βρείτε με οργανωμένο τρόπο όλες τις αιτήσεις και τα έντυπα που θα σας φανούν χρήσιμα κατά τη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ.

Επικοινωνία